Wolf Immobilien Polen

Wolf
Marszałkowska

Zobacz cały film

Architektura

Budynek biurowo-usługowy Wolf Marszałkowska znajduje się w centralnym punkcie miasta, na przecięciu ulic Marszałkowskiej i Żurawiej. Pierwsza z nich stanowi główną historyczną arterię Warszawy, lecz jej potencjał pozostaje niewykorzystany. W projekcie pragnęliśmy więc stworzyć przestrzeń, która ożywi ten fragment Śródmieścia i pozwoli w nim ujrzeć cechy europejskiej metropolii.

Nowy budynek wnika w przestrzeń ulicy Marszałkowskiej wykuszem ze szkła giętego wielopłaszczyznowo. Odgięcie dolnej krawędzi szklanej elewacji tworzy zadaszenie głównego wejścia, zapraszając przechodniów do pasażu handlowego łączącego ulice Marszałkowską i Żurawią.

Poprzez zróżnicowanie wysokości dwóch części budynku, obiekt doskonale koresponduje z rytmem ruchliwej ulicy. Jego geometrycznie podzielone elewacje nawiązują do znajdującego się po przeciwnej stronie ulicy budynku. Mijające się na poszczególnych kondygnacjach kamienie tworzą rytm podświetlonych elementów ożywiający ulicę nawet w najbardziej pochmurne dni.

Na wzór przedwojennych warszawskich kamienic zaprojektowaliśmy w obiekcie wewnętrzny dziedziniec. Wypełnione światłem przeszklone atrium wykończone jest granitem najwyższego gatunku. Schody ruchome pną się z pełnego życia parteru do zawieszonego w przestrzeni, dwie kondygnacje wyżej, ekskluzywnego holu biur. Rozmieszczone wokół dziedzińca powierzchnie biurowe cechuje elastyczny układ i atmosfera elegancji. Z biur znajdujących się za giętą elewacją szklaną roztacza się daleka perspektywa ulicy Marszałkowskiej.

Obiekt doskonale koresponduje z rytmem ruchliwej ulicy.

Konsekwencją unikalnej lokalizacji obiektu jest wyjątkowy charakter proponowanej przez nas architektury. Przyszłym użytkownikom budynku pragnęliśmy zapewnić najwyższej klasy warunki pracy i jednocześnie dać możliwość czerpania z bogatej oferty metropolii w samym sercu rozwijającej się Warszawy.

Prof. dr hab. architekt Stefan Kuryłowicz, 1941-2011

Dane

 • 25k

  powierzchnia użytkowa budynku to 25.035,00 m²
 • 11.3k

  powierzchnia biurowa do wynajęcia to 11.348,00 m²
 • 3.6k

  powierzchnia komercyjna do wynajęcia to 3.685,00 m²
 • 5k

  powierzchnia parkingów to 5.039,00 m²
 • 4.9k

  powierzchnia komunikacji i techniczna to 4.963,00 m²
 • 140

  to liczba miejsc parkingowych
 • 5

  to liczba kondygnacji podziemnych
 • 12

  to liczba kondygnacji nadziemnych

Historia

close
 • Mapa Warszawy z 1656 roku.
  1300-1700

  W XVII wieku działka przy dzisiejszej ulicy Marszałkowskiej przechodzi w ręce Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

 • Ulica Marszałkowska z końca XVIII wieku.
  1701-1800

  W 1770 roku ulicy Marszałkowskiej zostaje nadana jej dzisiejsza nazwa – od Marszałka Wielkiego Koronnego, Franciszka Bielińskiego.

 • Dworzec kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.
  1801-1850

  W XIX wieku ulica Marszałkowska rozbudowuje się o dworzec kolejowy i prywatną willę.

 • Kamienica u zbiegu ulic Żurawiej i Marszałkowskiej.
  1851-1900

  Druga połowa XIX wieku to czas inwestycji komunalnych na ulicy Marszałkowskiej.

 • Komunikacja na ulicy Marszałkowskiej.
  1901-1939

  Na początku XX wieku Marszałkowską rusza pierwszy elektryczny tramwaj w Warszawie – podnosi to rangę ulicy i nadaje jej mieszkalny charakter.

 • Widok z ulicy Wspólnej poprzez gruzy ku Alejom Jerozolimskim.
  1939-1945

  Podczas Powstania Warszawskiego wschodnia część ulicy Marszałkowskiej pozostaje w rękach niemieckich.

 • Rozbudowa ulicy Marszałkowskiej.
  1945-2008

  Zburzone w 1946 roku „relikty kapitalizmu” zostają odbudowane w latach 60., przybierając formę monotonnych bloków mieszkalnych.

 • 2010

  Zrealizowana inwestycja – budynek biurowo-usługowy Wolf Marszałkowska.

 • Mapa Warszawy z 1656 roku.
  1300-1700

  W okresie przedlokacyjnym, czyli przed założeniem miasta, działka zlokalizowana w północno-zachodnim narożniku obecnego skrzyżowania ulic Marszałkowskiej i Żurawiej znajdowała się na terenie włości Książąt Mazowieckich. Po lokacji miasta (około 1300 roku) teren ten został nadany mieszczanom i znalazł się w granicach roli Kałęczyna-Chmielnika, zwanych w późniejszym okresie rolami Starego Miasta.

  W XV i XVI wieku w wyniku nadań książęcych, a później królewskich, część gruntów przeszła w ręce duchowieństwa świeckiego i zakonnego. Pod koniec XVII wieku przedmiotowa działka znalazła się w składzie włóki Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Od północy teren był ograniczony pasem gruntu pomiędzy obecną ulicą Nowogrodzką i Alejami Jerozolimskimi, a od południa linią obecnej ulicy Wspólnej.

 • Ulica Marszałkowska z końca XVIII wieku.
  1701-1800

  W drugiej połowie XVIII wieku Franciszek Bieliński, późniejszy Marszałek Wielki Koronny, miał w swoim posiadaniu grunty leżące w okolicy ulicy Królewskiej. W 1766 roku, aby połączyć te ziemie, przedłużono „ulicę Bielińską pryncypalną”, a w 1770 roku nazwano ją Marszałkowską. Równolegle do niej poprowadzono ulice Wielką (obecnie ulica Poznańska) i Mazowiecką, a przecznice wytyczono po śladzie miedz dzielących poszczególne role.

  Ze względu na dużą szerokość włóki Księży Misjonarzy, w 1766 roku wytyczono także ulicę, która miała zmniejszyć głębokość działek. Biegła ona od Nowego Światu do ulicy Wielkiej, a w 1770 roku nazwano ją ulicą Żurawią. Jednak około 1780 roku ulicę tę częściowo zaorano z powodu braku nabywców działek.

 • Dworzec kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.
  1801-1850

  Do połowy XIX wieku ruch budowlany przy ulicy Marszałkowskiej koncentrował się na jej północnym odcinku, pomiędzy ulicami Królewską i Widok. W latach 1818-1823 zaprojektowano i wytyczono Aleje Jerozolimskie, na które składały się trzy drogi, cztery kanały odwadniające i sześć rzędów topól włoskich. Mimo to, w rejonie skrzyżowania z ulicą Marszałkowską nie powstała żadna zabudowa.

  Niewielkie ożywienie na odcinku południowym ulicy Marszałkowskiej nastąpiło w czerwcu 1845 roku po wybudowaniu i otwarciu Dworca Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Naprzeciwko Dworca, jego twórca – Henryk Marconi – rozpoczął wznoszenie własnej willi, którą ukończył około 1850 roku.

 • Kamienica u zbiegu ulic Żurawiej i Marszałkowskiej.
  1851-1900

  W drugiej połowie XIX wieku ulicę Marszałkowską uporządkowano, jej przecznice poszerzono do 17 m, a ulicę Żurawią wybrukowano. Był to również okres intensywnego ruchu budowlanego w tej okolicy. W latach 1860-1862 w narożniku ulic Marszałkowskiej i Hożej wzniesiono Fabrykę Wyrobów Tytoniowych Kronenberga, 2 lata później u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Żurawiej stanęła dwupiętrowa kamienica z fasadami nawiązującymi do włoskiego klasycyzmu, a w 1869 roku na rogu z ulicą Wspólną wybudowano Fabrykę Mechaniczną Woroncowa-Weliaminowa. Ostatecznie po 1870 roku w zwarty sposób zabudowano ulice Kruczą, Żurawią, Nowogrodzką i Marszałkowską aż do placu Zbawiciela.

  Koniec XIX wieku był czasem inwestycji komunalnych i komunikacyjnych w centrum miasta. W 1882 roku na ulicy Marszałkowskiej oddano do eksploatacji linię tramwaju konnego od Dworca do Rogatek Mokotowskich, a w latach 1886-1890 wzdłuż ulicy Marszałkowskiej zbudowano sieć kanalizacyjną i wodociągową.

 • Komunikacja na ulicy Marszałkowskiej.
  1901-1939

  W pierwszych latach XX wieku ranga ulicy Marszałkowskiej zdecydowanie wzrosła, a to za sprawą poprowadzenia na całej jej długości pierwszej w mieście linii tramwaju elektrycznego. Linia nr 3 uruchomiona została 26 marca 1908 roku i biegła z placu Krasińskich do Rogatek Mokotowskich. Jednocześnie w 1902 roku nadziemną sieć telefoniczną zastąpiono kablem podziemnym. Wzniesiono także nową centralę telefoniczną przy sąsiedniej ulicy Zielnej. Powyższe inwestycje zmieniły charakter tej części ulicy Marszałkowskiej z podmiejsko-przemysłowego na mieszkaniowy.

  Około 1910 roku w północno-wschodnim narożniku ulic Żurawiej i Wielkiej (obecnie ulica Poznańska) wzniesiono gmach biurowy żandarmerii generał-gubernatora warszawskiego. Jednak wraz z nadejściem okresu międzywojnia działania budowlane w rejonie ulicy Marszałkowskiej znacznie się ograniczyły. Przyczynami takiego stanu rzeczy były brak wolnych parcel budowlanych, a także wyjątkowo niekorzystne warunki finansowe, będące pokłosiem I wojny światowej.

  Ożywienie ruchu budowlanego nastąpiło dopiero w latach 1936-1939.

 • Widok z ulicy Wspólnej poprzez gruzy ku Alejom Jerozolimskim.
  1939-1945

  W trakcie Powstania Warszawskiego (1 sierpnia – 2 października 1944 roku) rejon ulicy Marszałkowskiej znalazł się w zasięgu walk prowadzonych przez oddziały zgrupowania rtm. „Zaremby”. 24 sierpnia oddziały tego zgrupowania, „Bełt” i „Iwo”, zdobyły kwartał zabudowy pomiędzy ulicami Żulińskiego (obecnie Żurawia), Poznańską, Nowogrodzką i Marszałkowską. Obsadzony silną załogą gmach Głównego Urzędu Telekomunikacji, stojący po drugiej stronie ulicy Poznańskiej, pozostał w rękach niemieckich.

  W dniach 5-10 października Niemcy przeprowadzili natarcie w celu utrzymania kontroli nad Alejami Jerozolimskimi jako arterią zabezpieczającą odwrót swoich wojsk ze wschodniego brzegu Wisły. W jego efekcie oddziały niemieckie odblokowały od strony ulicy Nowogrodzkiej gmach Głównego Urzędu Telekomunikacji i przejściowo opanowały wschodnią stronę ulicy Marszałkowskiej na odcinku od Alei Jerozolimskich do ulicy Nowogrodzkiej.

  Po kapitulacji Powstania ludność cywilna została przez Niemców wypędzona z miasta i zgrupowana w obozie przejściowym w Pruszkowie. Stąd część została wysłana na roboty przymusowe w głąb Niemiec, pozostałych wywieziono na teren województw kieleckiego i krakowskiego, gdzie byli wyładowywani z pociągów w przypadkowych miejscach i pozostawiani sami sobie. W październiku 1944 roku Niemcy spalili ocalałą z walk zabudowę.

  17 stycznia 1945 roku I Armia Wojska Polskiego zajęła lewobrzeżną Warszawę w ramach Operacji Warszawskiej wykonanej przez armie radzieckie I Frontu Białoruskiego.

 • Rozbudowa ulicy Marszałkowskiej.
  1945-2008

  Powstałe w lutym 1945 roku Biuro Odbudowy Stolicy zaangażowało się w proces likwidacji „reliktów kapitalizmu”. Podstawę prawną działania Biura określił Dekret Rady Ministrów z 26 października 1945 roku o przejęciu gruntów na terenie miasta stołecznego Warszawy.

  Postulaty wprowadzono w życie, burząc w 1946 roku zgliszcza fasad niemal wszystkich budynków przy ulicy Marszałkowskiej. Następnie przystąpiono do realizacji Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, co wiązało się z wyburzeniem ocalałych kamienic, tak by przygotować działki pod budowę placu Konstytucji. Planowano także przesunięcie zachodniej pierzei ulicy Marszałkowskiej w celu uzyskania jej ostatecznej szerokości 60 m.

  W trakcie poszerzania ulicy Marszałkowskiej wyburzono wiele domów. W 1954 roku w północnej pierzei ulicy Żurawiej, pomiędzy ulicami Marszałkowską i Poznańską, wyburzono trzy kamienice, odbudowując jedynie gmach dawnych biur carskiej żandarmerii, obecnie Urząd Dzielnicy Śródmieście.

  W efekcie zmian realizowanych przez Biuro Odbudowy Stolicy zachodnia pierzeja ulicy Marszałkowskiej została zabudowana na początku lat 60. XX wieku banalnymi, monotonnymi blokami mieszkalnymi.

  W połowie lat 60. na południowo-zachodnim narożniku ulic Nowogrodzkiej i Marszałkowskiej wzniesiono biurowiec PKO i Dom Mody Polskiej ze sklepem firmowym od ulicy Marszałkowskiej.

  Do końca 2007 roku północno-zachodni narożnik ulic Żurawiej i Marszałkowskiej pozostał niezabudowany, a jedyną formą jego zagospodarowania był naziemny parking strzeżony.

  Opracowanie: Fryderyk Szymański, APA Kuryłowicz & Associates

 • 2010

  Ulica Marszałkowska to główna arteria Warszawy lecz jej potencjał pozostaje niewykorzystany. Oddany do użytkowania budynek biurowo-usługowy Wolf Marszałkowska w kwietniu 2010 roku zmienił krajobraz centrum stolicy. Prestiżowa lokalizacja na jednym z najbardziej eksponowanych narożników ulicy Marszałkowskiej sprzyja sytuowaniu renomowanych biur i ekskluzywnych sklepów. Eleganckie wykończenia budynku przyciągają do niego wymagających Najemców i Klientów.

Materiały

close
 • Granit MATRIX
  Granit MATRIX
 • Granit ASTERIX
  Granit ASTERIX
 • Granit DARK BLACK
  Granit DARK BLACK
 • Alabaster ONYX WHITE
  Alabaster ONYX WHITE
 • Beton architektoniczny
  Beton architektoniczny
 • Fakturowy beton architektoniczny
  Fakturowy beton architektoniczny
 • Drewno egzotyczne
  Drewno egzotyczne
 • Stal nierdzewna
  Stal nierdzewna
 • Tynk strukturalny
  Tynk strukturalny
 • Granit MATRIX
  Granit MATRIX

  to skała pochodząca z Brazylii. Granit ma nietypową, oryginalną strukturę i szerokie spektrum zastosowania. Dzięki swojej wytrzymałości został wykorzystany w inwestycji do wykończeń jako elewacja zewnętrzna.

 • Granit ASTERIX
  Granit ASTERIX

  to skała pochodząca z Brazylii. Idealnie sprawdza się do wykończeń wnętrz - został zastosowany jako okładziny ścian wewnętrznych w atrium oraz w holach windowych.

 • Granit DARK BLACK
  Granit DARK BLACK

  to skała pochodząca z Brazylii. Ten wytrzymały materiał został wykorzystany przy tworzeniu posadzki w atrium oraz okładzin schodów na klatkach schodowych.

 • Alabaster ONYX WHITE
  Alabaster ONYX WHITE

  to minerał pochodzący z Indii. Został użyty głównie do tworzenia paneli w obrębie fasad aluminiowo-szklanych, umieszczonych na zewnętrznej elewacji południowej i wschodniej. Panele alabastrowe umieszczone zostały także w atrium.

 • Beton architektoniczny
  Beton architektoniczny

  ze względu na swoje właściwości wykorzystany został na ścianach wewnętrznych na klatkach schodowych, w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, na wewnętrznych ścianach na kondygnacjach handlowych, a także na okładzinach schodów ruchomych i okładzinach barierek w atrium.

 • Fakturowy beton architektoniczny
  Fakturowy beton architektoniczny

  charakteryzuje się modnym designem i naturalnym pięknem. Zaawansowana technologia produkcji betonu umożliwia tworzenie niezwykłych form i kształtów, które poza unikatowym designem odznacza się również olbrzymią trwałością. Fakturowy beton architektoniczny został zastosowany do tworzenia ścian na powierzchniach parkingowych.

 • Drewno egzotyczne
  Drewno egzotyczne

  wyróżnia się wyjątkową odpornością na działanie warunków atmosferycznych. Nie wymaga dodatkowej konserwacji, dlatego zostało użyte przy budowie tarasu zewnętrznego na kondygnacjach +2 i +8.

 • Stal nierdzewna
  Stal nierdzewna

  dzięki swojej odporności na działanie czynników atmosferycznych i rdzę, stal ta została wykorzystana przy budowie poręczy schodów na klatkach schodowych, okładzin drzwiowych i wind.

 • Tynk strukturalny
  Tynk strukturalny

  jest jednym z najbardziej uniwersalnych rodzajów tynku ozdobnego. Użyty został do wykończenia ścian wewnętrznych na kondygnacjach handlowo-biurowych, nadając im oryginalną fakturę i elegancki design.

Galeria

Lokalizacja

ul. Marszałkowska 89
00-693 Warszawa
tel: +48 22 436 37 16
wolfmarszalkowska@wolfimmobilien.pl

Otwórz w Google maps

Inwestor

Firma Wolf Immobilien Polen Sp. z o.o. powstała 26 stycznia 1996 roku. Firma została założona z zamiarem inwestowania na warszawskim rynku nieruchomości i jest kontynuacją działalności gospodarczej prowadzonej przez jej udziałowców od 1989 roku.

Od początku działalności firma koncentruje się na pozyskiwaniu terenów położonych w najbardziej prestiżowych lokalizacjach Warszawy. W celu sprawnej realizacji zadań inwestycyjnych, udziałowcy firmy postanowili przeprowadzić jej reorganizację. Z jednolitej struktury firmy wyodrębniono m.in. samodzielny Oddział Wolf Marszałkowska, który 1 maja 2002 roku rozpoczął działalność gospodarczą. 30 maja 2008 roku nastąpiło przekształcenie firmy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

W skład aktywów Oddziału Wolf Marszałkowska weszła nieruchomość położona u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Żurawiej w Warszawie.

Biorąc pod uwagę położenie nieruchomości w bezpośrednim centrum miasta, została podjęta decyzja o realizacji na tym terenie budynku biurowo-usługowego.

Prestiżowa lokalizacja, powierzenie prac projektowych jednemu z najlepszych polskich architektów, prof. dr hab. Stefanowi Kuryłowiczowi oraz wysoki standard realizacji inwestycji w pełni zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających Klientów i Najemców budynku biurowo-usługowego Wolf Marszałkowska.

Wszystkie projekty firmy Wolf Immobilien Polen S.A. wyróżniają się niezwykłą architekturą, charakteryzują się wysokim standardem wykończenia i niewątpliwie są rozpoznawalne na rynku warszawskim. Powstały z myślą o pozostaniu w portfelu spółki jako inwestycje długoterminowe. Od wielu lat w celu realizacji zamierzonych zadań, spółka korzysta z usług wyspecjalizowanych firm, które z powodzeniem wspólnie pozwalają spółce rozwijać się na rynku nieruchomości.

W zakresie pomocy prawnej spółka korzystała i korzysta z usług tak renomowanych kancelarii prawniczych, jak Hogan&Hartson, K&L Gates, Bird&Bird.

Od wielu lat proces finansowania działalności spółki był i jest oparty o współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, takimi jak Dresdner Bank AG, BNP Dresdner Bank, Eurohypo, DZ Bank, Bank of China.

Badaniami finansowymi i doradztwem podatkowym spółki zajmowały się i zajmują renomowani audytorzy i doradcy Ernst&Young czy KPMG. W zakresie wycen nieruchomości spółka korzysta z usług m.in. firmy Knight Frank.

W zakresie komercjalizacji budynków oraz planowania ekspansji na rynku nieruchomości firma korzystała i korzysta współpracując ze światowymi agencjami – Cushman&Wakefield oraz CBRE.

Firma koncentruje się na pozyskiwaniu terenów położonych w najbardziej prestiżowych lokalizacjach Warszawy.

Do tej pory do naszych budynków udało nam się pozyskiwać stabilnych finansowo i długoterminowych najemców m.in.: Dresdner Bank AG, Bank BNP Paribas SA, Bank BGŻ SA, Bank of China, Advent International, CC Group, Stock Polska, Volvo, Ikea. W naszych budynkach swoje pierwsze i jedyne do tej pory butiki w Polsce otworzyły ekskluzywne marki mody światowej m.in. Louis Vuitton, Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Lanvin.

Inne

zamknij

Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies, aby usprawnić jej działanie.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności

zamknij